Åtgärd (Åtgerd):

  1. 1. ngns å. opera, cura alicujus; genom min å. meā operā; utan min å. sine me; sine mea opera.
  2. 2. vidtaga en å.: viam, consilium inire; facere alqd; kloka å-r prudenter facta; nödfallså. ultima quaedam ratio; jfr Half, Vidtaga.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!