Tillställning:

  1. 1. ss. handlingsord: apparatus; paratio, instructio; för t. af lekar ad ludos parandos; medels t. af uppror seditione movenda, mota.
  2. 2. om det, som tillställes:
    1. a. = festlig t., gästabud: apparatus (magnificus, splendidus – präktig, lysande); convivium, epulae (göra en t. för ngn – in honorem alicujus instruere, celebrare –; honori alicujus tribuere –, T. Ann. VI. 50); ludus, ludi (spel, folknöje); gör inga t-r för min räkning noli meā causā sumptus facere (Pt. Mil. ).
    2. b. = krångel, ”konster”: turbae; fabricae (Pt.); machinae; artes; hvad är detta för t-r quid hoc turbarum, negoti est?; detta är Palaestrios t-r hae Palaestrionis fabricae, artes, inventa sunt; listiga t-r artes, fraudes, machinae; försåtlig t. insidiae.
  1. (Kommentar) Jag har inte lyckats hitta "sumptus facere" hos Plautus. (I den tryckta ordboken är det en lucka där versnumret skulle stå.)
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!