Sol: sol; s-n skiner sol lucet, splendet; s-n går upp, ned sol oritur, occĭdit; s-n bergas sol conditur; s-n sticker, bränner sol urit; s-n står högt på himmelen sol in summo caelo est; s-n sjunker sol inclinat (vergit ad occasum); s-n gömmer sig i moln nubes atrae solem condunt; s-n tittar fram sol, serena lux redit; stå, gå i s-n in sole (in aprico) stare, ambulare; ligga mot s-n ad solem l. soli patere, expositum esse; apricum esse; hafva sol hele dagen solem totum diem l. totius diei fenestris recipere; morgonsolen, aftonsolen sol matutinus, vespertinus; stå i s-n för ngn a sole obstare alicui; gå ur s-n för ngn a sole recedere alicui; stiga upp med s-n prima luce (cum sole), sole oriente surgere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!