Rifva:

 1. 1. absolut: fricare, scabere (= gnida, frottera); terere (= genom nötning söndersmula); scalpere, radere (= skrapa, upprifva, rispa); rumpere, lacerare, scindere (= rifva i sönder); destruere (= nedrifva en byggnad); – t. ex.: r. sig i hufvudet caput scabere, scalpere; r. sig i pannan frontem fricare, scabere; r. sina kinder genas radere (C.); r. sina kläder vestem scindere, discindere; r. färger pigmenta terere; katten r-r (rifs) unguibus scalpit, vulnerat; r. ett hus aedificium destruere, demoliri.
 2. 2. tillsammans med prepositioner:
  1. a. r. af: deterere (afnöta); abrumpere, abscindere, avellere (= afslita); r. ögonen af (ut på) ngn oculos alicujus effodere.
  2. b. r. bort, ifrån, lös: abrumpere, abscindere, avellere.
  3. c. r. i tu, i sönder: rumpere; discindere (vestem); diripere (corpus Bacchae): discerpere (florem).
  4. d. r. ned: destruere, demoliri; r. ned ngns bevis argumenta alicujus confutare, refutare, (diluere).
  5. e. r. till sig: corripere (rycka till sig); corradere (sammanskrapa).
  6. f. r. upp: effodere (= gräfva upp; unguibus alqd; r. ngn upp ur jorden sepultum effodere); rescindere (pontem; texta; decretum – ett utslag l. beslut); dissuere (ngt sydt); r. upp ett sår vulnus refricare (bildl. dolorem, memoriam doloris refricare et renovare, C.).
  7. g. r. ut: effodere, evellere, exsculpere.
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!