Påminna:

  1. 1. commonere, commonefacere, admonere alqm de alqa re, alicujus rei, esse alqd, ut faciat (om att göra ngt); göra sig påmint hos ngn sui, de se commonere alqm.
  2. 2. = anmärka, klandra: reprehendere; contra dicere.
  1. (Kommentar) Jämför också Erinra. I betydelsen "ngt påminner om ngt", memoriam l. imaginem alicujus rei referre l. afferre; reducere aliquid in memoriam.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!