Panna:

  1. 1. kroppsdel (änne): frons; med stor p. fronto; bred, smal, skrynklig p. frons lata, tenuis, rugosa; rynka, utjemna p-n frontem contrahere, explicare; hafva p. till att göra ngt satis durum, s. duro ore esse, ut alqd facere audeat; klar p. frons serena; hafva ett moln på p-n severā, sollicitā (Pt., Hor.) fronte esse; det är skrifvet på hans p. fronte (vultu) prae se fert –.
  2. 2. redskap: sartāgo (stekpanna); catillus (kolpanna).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!