Misstag: error; lapsus; peccatum (fel); stort, svårt m. magnus, gravis error; han märkte och medgaf sitt m. se erravisse sensit et fassus est; begå ett m. errare; det var ett m. af honom, att han ej undersökte terrängen erravit, qui loca non exploraret.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!