Mark:

  1. 1. = märke: tessera.
  2. 2. ett mynt: as.
  3. 3. = skålpund: libra.
  4. 4. (eg. gränssten, gränsland) = jord, fält, egor: ager; fruktbar m. ager bonus, fertilis; sŏlum fertile; vara ute på (i) m-n in agro esse; ströfva omkring i skog och m. saltus et agros peragrare; ängsmark, skogsmark, betesmark prata, saltus, pascuum; på fredad m. in agro pacato.
  5. 5. marken, jordytan: humus; sŏlum; terra; falla, slå till m-n ad humum, ad terram procidere, affligere, prosternere; humi fundere (Vg.); ligga på m-n humi, nuda humo jacēre, stratum esse; kräla på m-n humi serpere.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!