Manstark: numerosus; en m. här magnus exercitus, magnae copiae; vara m. numero valere; huru m. är fienden? quantas copias habet?

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!