Löje: risus; väcka l. risum (risus) excitare, movere; ett behagligt, godmodigt l. gratus, lentus risus; blifva föremål för l. (åtlöje) irrideri; ludibrio esse l. haberi; med l-ts vapen bekämpa irrisione (facetiis) insectari alqd.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!