Lödig: = som (håller ett lod l.) är till hela sin vigt ren metall: l-t silfver argentum purum; femtonlödigt silfver cujus XV partes puri argenti sunt.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!