Jämmer:

  1. 1. = jämrande: gemitus; ejulatus; querela; lamentatio; ploratus; planctus.
  2. 2. = elände: miseriae; res misera; det var en j. att höra o rem auditu miserabilem!
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!