Lewis & Short

sŭbăgĭtātĭo, sŭbăgĭtātrix, sŭb-ăgĭto, v. subigitatio, etc.