Lewis & Short

strōma, ătis, n., = στρῶμα,

  1. I. a bedcovering, coverlet, Capitol. Ver. 4, § 9.
  2. II. Transf.: strōmăta, um, plur. n., miscellaneous writings, Hier. Prol. in Ep. Gal.