Lewis & Short

Ecclēsĭastes, ae, m., = ἐκκλησιαστής, the Preacher.

  1. I. Lit.: filius David, i. e. Solomon, Vulg. Eccl. 1, 1.
  2. II. Transf.: Ecclesiastes, a book of the Old Testament, Tert. Monog. 3; Isid. Orig. 6, 2, 19.