Hota:

  1. 1. i subjektiv mening, afsigtligt h., med ord l. åthäfvor, om personliga subjekt: minari, minitari [alicui – ngn – alqd – t. ex. malum – l. alqa re (t. ex. baculo) – med ngt; h. att göra ngt minari, se alqd facturum esse]; intentare alicui alqd; ostendere (se prohibiturum, Cs.); ostentare (alicui bellum, delationem – med krig, angifvelse, C.); denuntiare (alicui vim; se injurias non neglecturum, Cs.).
  2. 2. i objektiv mening, oafsigtligt h. = förestå l. gifva anledning till farhåga: (sällan) minari (domus incendium urbi deflagrationem minatur, C.); instare, impendere, imminere (blott absolut: malum, mors impendet l. imminet); huset h-r att instörta periculum (metus, metuendum) est, ne domus corruat; domus minatur ruinam, jam jam casura impendet l. videtur; han h-r att blifva oss öfvermäktig videtur non jam sustineri posse; det h-r att bli allvar med grälet rixa ad vim spectare videtur.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!