Bord:

  1. 1. ss. husgeråd:
    1. a. i allm.: mensa (mensula); – abacus skänkbord l. b. för vaser o. d. (urceoli tres instrumentum abaci, Juv. III. 204; abaci vasa, C. Tusc. V. § 61; in Verr. Acc. IV. § 35); praktbord med en fot: monopodium; vexlares b. mensa, tabula (argentarii; mensa publica statens bank).
    2. b. särsk.: matbord: mensa escaria (Varro l. l. V. § 118 M.), vanligen ensamt mensa; sätta fram, bort b-t mensam proponere, tollere, removere; duka (besätta) b-t mensam (sternere) instruere, epulis onerare; gå (enligt romerskt bruk: lägga sig) till bords accumbere, discumbere; sitta (ligga) till b-s accubare, cubare; ad mensam sedere (pueri puellaequemore veterisedentes vescebantur, Su. Claud. 32); sitta till b-s med, hos ngn accubare apud alqm, alicui; bjuda ngn till sitt b. ad cenam vocare, invitare, adhibere, (cenae adhibere) alqm; vid b-t inter cenam l. epulas, in convivio; vid b-t gafs mig ett bref cenanti mihi epistola reddita est; stiga upp från b-t a cena surgere; ett med rätter fullsatt b. mensa exstructa (C. Cato § 44), epulis onerata; ett fullt = med gäster fullsatt b. plenum convivium (c. complere, C. Cato § 46); gå till eget b., sätta fötterne under eget b. proprium larem habere; ett tarfligt b. mensa sobria, brevis; tenuis, modicus victus; ett godt, yppigt b. victus lautus, magnificus, sumptuosus; hålla ett godt b. laute vivere, bene cenare; b-ts nöjen voluptates, quae cibo et potione capiuntur (de Fin. II. § 7); passa upp vid b-t ad mensamministrare (Tusc. V. § 61); gå till ngns b. cibum capere, cenare apud alqm; ali ab alqo.
  2. 2. bord på ett skepp: latus, (margo) navis; gå om b. navem conscendere; vara om b. in nave esse; taga om b. in navem tollere, imponere; hafva om b. vehere alqd; falla öfver b. de nave cadere, excuti; se projicere springa öfver b.; kasta, vräka öfver b. de nave ejicere; hafva befälet om b. navi praeesse; lägga om b. med ett fartyg navi applicare navem l. scapham; häraf oeg.: lägga sig om b. med ngn l. ngt rem habere cum alqo, implicari cum alqo, implicari negotiis; aggredi alqd.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!