Catulli carmen 42

Listen!

 1. Adeste, hendĕcăsyllăbī, quŏt estis
 2. omnēs undĭquĕ, quotquŏt estĭs omnēs.
 3. Jŏcum mē pŭtăt essĕ moechă turpis,
 4. et nĕgat mĭhĭ nostră reddĭturam
 5. pŭgillārĭă, sī pătī pŏtestis.
 6. Persĕquāmŭr ĕam et rĕflāgĭtēmus.
 7. Quae sit, quaerĭtĭs? Illă, quam vĭdētis
 8. turpe incēdĕrĕ, mīmĭce ac mŏlestē
 9. rīdentem cătŭli ōre Gallĭcānī.
 10. Circumsistĭte ĕam, et rĕflāgĭtāte:
 11. »Moechă pūtĭdă, reddĕ cōdĭcillōs,
 12. redde pūtĭdă moechă, cōdĭcillōs!«
 13. Nōn assis făcĭs? Ō lŭtum, lŭpānar,
 14. aut sī perdĭtĭus pŏtest quĭd esse.
 15. Sed nōn est tămĕn hoc sătis pŭtandum.
 16. Quod sī nōn ălĭud pŏtest, rŭbōrem
 17. ferreō cănĭs exprĭmāmŭs ōre.
 18. Conclāmāte ĭtĕrum altĭōrĕ vōce
 19. »Moechă pūtĭdă, reddĕ cōdĭcillōs,
 20. redde pūtĭdă moechă, cōdĭcillōs!«
 21. Sed nīl prōfĭcĭmus, nĭhil mŏvētur.
 22. Mūtanda est rătĭō mŏdusquĕ vōbīs,
 23. sīquid prōfĭcĕre amplĭus pŏtestis:
 24. »Pŭdīca et prŏbă, reddĕ cōdĭcillōs.«

Back to the index.