Daler: *thalĕrus l. thaler.

  1. (Kommentar) Det tycks råda en viss oenighet kring hur detta ord (som för övrigt också kan skrivas "talerus" utan "h") ska betonas. Tvärtom mot vad Cavallin anger pekar det mesta på att en betoning på penultiman, dvs. "thalērus", vore att föredra. Beakta till exempel följande två verser:

    "Quae tria cum fuerint, dōnō trīginta talērōs" (Johannes Fabricius Montanus, 1556).
    "Quī mē postulat integrum talērum" (Matthaeus Zuber, 1599).
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!